consolidació

  • Acció de consolidar o de consolidar-se; l'efecte.
  • Procés de guarició d'una fractura òssia amb tendència a retornar les propietats primitives a l'os.
  • Assentament natural d'un sòl per l'acció del seu propi pes i el de les construccions que suporta, que produeix una disminució de volum.
  • Procés de compactació o de solidificació pel qual un material geològic o una formació geològica esdevé rígid.
Paraules més consultades les últimes dues hores: