correlació

  • Relació recíproca o mútua entre dues o més coses.
  • Relació d'equivalència entre dos fenòmens geològics que s'escauen en indrets diferents, mitjançant proves paleontològiques o físiques de l'edat o de la posició estratigràfica basades en els fòssils i en la composició litològica.
  • En mat., grau d'interdependència entre diverses variables o entre diferents conjunts de nombres.
  • Conjunt d'oposicions fonològiques binàries que es basen en la presència o absència d'una mateixa característica diferencial.
  • En gram., concordança que s'estableix entre dos elements d'una oració de manera que la presència d'un suposa necessàriament la presència de l'altre.
Paraules més consultades les últimes dues hores: