creu

  • Instrument format per un pal clavat verticalment en terra, travessat per un altre d'horitzontal, on es feia morir certs criminals lligats o clavats per les extremitats.
  • Creu en què Jesucrist fou clavat i mort.
  • Religió cristiana.
  • Allò que és causa de sofriment per a algú tot al llarg de la seva vida.
  • Monument, objecte, que figura la creu on va morir Jesucrist.
  • Figuració decorativa de la creu cristiana.
  • Condecoració en forma de creu o d'estel de quatre puntes usada per certs ordes corresponent a certes preeminències o distincions oficials.
  • En heràld., peça fonamental que resulta de la unió del pal i de la faixa, que s'acostuma a qualificar de plena quan toca les vores de l'escut.
  • Senyal o marca en forma de creu.
  • En màt., signe gràfic que indica l'operació de sumar (+) o la de multiplicar (x).
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< cretona
creuar >>