curs

  • Camí que fa una cosa que es mou d'una manera progressiva.
  • Sèrie de lliçons que formen un ensenyament regular d'una matèria.
  • Tractat especial sobre un ensenyament.
  • En les universitats, les escoles, etc., temps assenyalat dins cada any per a assistir a les lliçons.
  • Conjunt d'estudiants d'un mateix grau d'estudis.
  • Nombre mínim de fils d'ordit i de passades que defineix un determinat lligat.
  • Circulació i funcionament de la moneda.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< curroc
cursa >>