demanda

  • Acció de demanar allò que volem obtenir.
  • Acció d'adreçar-se als tribunals per obtenir una cosa a la qual pretenem tenir dret.
  • Escrit presentat davant el jutge per iniciar un plet en el qual s'exerciten una o diverses accions.
  • Quantitat d'un article que un individu, els consumidors d'un mercat o tots els consumidors desitgen comprar tenint-ne en compte el preu, atès un cert nivell d'ingressos.
  • Composició poètica medieval que consisteix a plantejar una qüestió sobre un tema qualsevol.
Paraules més consultades les últimes dues hores: