determinant

  • Que determina.
  • Element, factor, decisiu i fonamental.
  • Que, adjuntat a un altre terme, en restreny l'extensió fent-lo més definit i precís.
  • Categoria lèxica constituïda per mots que s'anteposen al substantiu amb el qual concorden i respecte al qual aporten una especificació de caràcter no qualitatiu que en restreny el significat i el fa més precís i definit.
  • Mot d'aquesta categoria.
  • En mat., suma de tots els productes possibles de n² quantitats disposades en n columnes i n files, prenent per a cada producte una sola quantitat de cada columna i de cada fila i afectant-lo del signe + o del signe - segons que sigui parell o senar el nombre d'inversions en l'ordre de les columnes, el de les files essent en tots ells el natural.
Paraules més consultades les últimes dues hores: