dia

  • Temps que dura la claror del sol o interval entre una nit i la següent.
  • Temps atmosfèric que fa durant el dia o una part d’ell.
  • Unitat de temps igual a l’interval de temps que transcorre durant una rotació completa de la Terra sobre ella mateixa, que es divideix en 24 hores i equival al temps transcorregut entre dos passos successius del centre del disc del sol mitjà pel meridià superior.
  • Espai de temps que empra un astre a donar una volta completa sobre el seu eix.
  • En el curs del temps, divisió de la durada d’un dia solar que comença al punt de mitjanit i comprèn 24 hores, ordinàriament numerades en dues sèries, cadascuna de l’1 al 12.
  • Temps de vida d’una persona.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< di-
dia- >>