difusió

  • Qualitat de difús.
  • Acció de difondre o de difondre's; l'efecte.
  • Procés de canvi cultural mitjançant el qual certs elements d'una cultura passen a una altra.
  • Penetració d'elements lingüístics d'una llengua en una altra dins una mateixa àrea cultural.
  • Nombre d'exemplars d'una publicació arribats a destinatari.
  • En ràdio i televisió, pas per antena.
  • En fís., transport de matèria produït a l'atzar pel moviment caòtic molecular que tendeix a compensar un gradient de concentració.
  • Propagació d'una radiació en múltiples direccions després d'ésser reflectida per una superfície o de travessar un medi determinat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: