dipol

  • Sistema constituït per dues càrregues elèctriques puntuals de signes oposats col·locades a una petita distància l'una de l'altra.
  • Dispositiu o circuit, format per un conjunt d'elements actius i passius, proveït de dos borns per on pot ésser acoblat al circuit exterior.
  • Antena formada per dos conductors rectilinis o dues tiges cilíndriques, l'un a continuació de l'altre, que és excitada per un senyal elèctric aplicat entre els dos extrems més propers.
  • En quím., àtom o molècula on hi ha una distribució espacial de càrregues irregular, de manera que els centres de les càrregues positives i negatives no coincideixen.
Paraules més consultades les últimes dues hores: