dispersió

  • Acció de dispersar o de dispersar-se; l'efecte.
  • En fís., fenomen segons el qual una part del flux magnètic d'una màquina elèctrica, d'un transformador, etc., es desvia del circuit magnètic, generalment de ferro, i es tanca a través de l'aire, cosa que produeix una reducció del flux útil.
  • Variació de l'índex de refracció d'una substància en funció de la longitud d'ona de la llum incident.
  • Sistema heterogeni format per dues fases o més en el qual la fase dispersa és en suspensió en el medi de dispersió, que pot ésser un líquid, un sòlid o un gas.
  • En estad., desviació d'un conjunt de valors respecte a un valor central, generalment el valor mitjà.
  • En bot., disseminació.
Paraules més consultades les últimes dues hores: