divisió

  • Acció de dividir; l'efecte.
  • Fraccionament d'un territori per tal de facilitar-ne l'administració.
  • Operació per a obtenir pells d'un gruix uniforme que consisteix a col·locar la pell horitzontalment per a passar-la per una ganiveta de tall horitzontal i obtenir-ne així la flor i el serratge.
  • Operació aritmètica que, donats dos nombres, dividend i divisor, consisteix a trobar un nombre, el quocient, tal que el producte del divisor i del quocient sigui igual al dividend.
  • Part resultant de dividir una cosa.
  • Unitat d'un exèrcit composta de tropes, ordinàriament dues brigades, majoritàriament d'infanteria.
  • Part d'una esquadra sota el comandament d'un mateix cap.
  • En bot., grup de classificació taxonòmica situat entre el regne i la classe, format per la reunió de classes afins.
  • Grup de classificació de la tipologia de la vegetació que engloba classes de vegetació properes entre elles per llurs fisiognomia, ecologia i composició biòtica.
  • Grup format per equips esportius de la mateixa categoria.
Paraules més consultades les últimes dues hores: