dobla

  • Moneda de valor doble de qualsevol moneda d'or, especialment el doble escut.
  • Moneda d'or almohade de valor i pes de 2 masmudines.
  • Moneda castellana medieval d'or, de pes i llei semblants als de les dobles almohades.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< do