domer

  • En algunes catedrals, beneficiat que té al seu càrrec curar del temple, administrar els sagraments i estendre les corresponents partides.
  • Clergue que exercia una doma o càrrec per setmanes.
  • Prevere que anava setmanalment a dir missa a les esglésies rurals d'Eivissa.
Paraules més consultades les últimes dues hores: