domini

  • Acció de dominar o de dominar-se.
  • Poder de dominar.
  • Poder que hom té d'usar i disposar lliurement del seu, dret de possessió i ús.
  • Dret en virtut del qual una persona té la propietat d'una cosa.
  • Terra de la qual hom té el domini o la propietat, la qual un sobirà o un estat té sota la seva dominació.
  • Dominicatura
  • Camp d'una ciència o d'una activitat intel·lectual o artística.
  • En ling., àmbit d'aplicació d'una regla gramatical o d'una transformació.
  • Conjunt d'elements d'una funció on la funció està definida.
  • En inform., part d'una adreça electrònica que identifica l'adscripció de l'usuari a un territori, a una comunitat lingüística, a un tipus d'organització o a un sector o empresa.
Paraules més consultades les últimes dues hores: