donzell

  • Planta herbàcia de la família de les compostes, grisenca, de fulles dos o tres cops pinnatisectes, i petits capítols hemisfèrics, grocs, penjants i disposats en panícula, pròpia dels herbassars nitròfils secs, emprada com a medicinal i en la fabricació de vermuts i licors del tipus de l’absenta
  • Home o dona verges.
  • ant. Jove noble de menys de trenta anys encara no armat cavaller.
  • ant. Al Principat de Catalunya, a la baixa edat mitjana, membre inferior de l’estament militar no armat cavaller.
  • Dona no casada que estava al servei d’una senyora.
Paraules més consultades les últimes dues hores: