eix

  • Peça col·locada transversalment sota un vehicle, que uneix dues rodes oposades.
  • Peça cilíndrica, espiga, etc., al voltant de la qual giravolta una roda o que giravolta ensems amb la roda.
  • Peça, generalment en forma de barra, que en un mecanisme acostuma a girar i que alhora suporta esforços parcialment de torsió i eventualment de flexió.
  • Recta que travessa un cos o un sistema segons unes propietats determinades.
  • Part central, més important, d’una cosa.
  • Recta a la qual es refereixen les altres parts d’una figura, d’un dibuix, etc., per a fixar-ne la posició, fer mesuraments, etc.
  • Recta orientada, sobre la qual s’ha fixat un sentit arbitrari.
  • Aqueix
Paraules més consultades les últimes dues hores: