electricitat

  • Agent físic, subjecte a una llei de conservació de càrrega, que constitueix una forma d'energia i al qual són deguts diversos fenòmens mecànics, calorífics, químics, lluminosos, etc., d'ús industrial i domèstic.
  • Propietat d'atreure cossos lleugers i de produir guspires lluminoses que, per fricció, compressió, etc., adquireixen l'ambre i altres substàncies.
  • Agent natural al qual són deguts aquests fenòmens.
  • Part de la física que tracta de l'electricitat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: