en

  • En el català central en registres informals, forma masculina de l’article personal, emprat davant de noms, cognoms i malnoms començats en consonant.
  • En el baleàric en registres informals, forma masculina de l’article personal, emprat davant de noms, cognoms i malnoms.
  • Títol de cortesia que s’anteposava als noms propis de persona.
  • Expressa relacions que denoten:
  • Darrere de certs verbs de moviment, expressa relacions que denoten el punt d’arribada, sobretot amb els demostratius i els mots un i algun.
  • Formant part d’un bon nombre de locucions adverbials, expressa el mode d’estar, d’obrar, etc.
  • Amb un infinitiu, forma combinacions amb funció adverbial que expressen precedència immediata, causalitat.
  • Amb certs verbs usats pronominalment o intransitivament designa la cosa relativament a la qual s’esdevé l’acció.
Paraules més consultades les últimes dues hores: