entre

  • <a) Situació en l’espai que separa dues persones o dues coses. Pineda és entre Calella i Malgrat. Tinc una espina ficada entre pell i carn. Vam haver de passar entre dues rengleres de soldats. Tancat entre quatre parets.
  • <b) Situació en l’espai de temps que separa dos moments, dos esdeveniments. Ell arribarà entre vuit i nou.
  • <c) Situació més alta que l’un i més baixa que l’altre de dos graus, rangs, estrats, etc. Comte és entre marquès i vescomte.
  • <d) Acció recíproca, relació mútua. Entre ell i ella, tot eren mirades d’intel·ligència. Les lluites entre la noblesa i el poble. L’odi entre els dos pobles. La diferència entre 10 i 6. Dues rectes paral·leles entre elles. Dos nombres primers entre ells.
  • <e) Inclusió d’algú o d’alguna cosa en el nombre d’un conjunt de persones o de coses que participen en una distribució, en una difusió o en una acció recíproca o que cooperen en una acció comuna. Ell va ésser trobat entre els morts. El compto entre els meus amics. Entre tants concurrents, n’hi haurà algun de foraster. Entre altres coses, va dir això. Beneita sou Vós entre totes les dones. Es distingeix entre tots els seus condeixebles. Distribueix aquests diners entre els teus tres germans. Això era freqüent entre els romans. L’acord entre parents. Adés es barallen amb els veïns, adés entre ells. Entre tots tres el vam poder alçar. Entre jo i tu l’alçarem. Entre moneda i paper portava prou diners. | això sigui dit entre nosaltres D’això, que no se n’assabentin els altres. | entre si (o entre mi, etc.) loc. adv. Interiorment, sense transcendir a l’exterior. Entre mi pensava que m’enganyaven.
Paraules més consultades les últimes dues hores: