escala

  • Sèrie d'esglaons des d'un nivell a un altre que permet de pujar o davallar caminant de l'un a l'altre.
  • Esglaó
  • En el trinquet de pilota valenciana, graderia de quatre escalons, on s'asseu el públic espectador.
  • Aparell de fusta, metall o corda, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paral·leles o lleugerament convergents unides a intervals per travessers i que serveix per a pujar o davallar una persona d'un nivell a un altre.
  • Filera de fustes damunt la qual llisca la nau en varar-la.
  • Prolongació dels braços del carro, on van les baranes.
  • Línia graduada, dividida en parts iguals o desiguals, emprada per a prendre mides, per a mesurar quelcom.
  • Estàndard de mesura, de notació o d'estimació.
  • Proporció entre les dimensions de les parts d'un mapa, plànol, figura, etc., i les parts corresponents de l'objecte que representa.
  • Dimensió relativa o proporcional en què es desenvolupa una acció, un projecte o una idea.
Paraules més consultades les últimes dues hores: