escombreta

  • Escombra petita sense mànec o amb mànec molt curt emprada per a netejar objectes i espais petits.
  • Instrument de percussió de la bateria, consistent en un feix de tiges metàl·liques muntat a l'extrem d'un mànec a manera de ventall.
  • Peça conductora destinada a establir el contacte elèctric entre la part fixa i la part mòbil d'un generador, d'un motor, etc.
  • Raspall petit que, acoblat a l'extrem d'una baqueta, serveix per a netejar el canó d'una arma de foc portàtil.
Paraules més consultades les últimes dues hores: