espera

  • Acció d'esperar o d'esperar-se, fins a l'arribada d'algú o d'alguna cosa; l'efecte.
  • Espai de temps concedit o acordat per al compliment d'un manament, d'un tracte, d'un crèdit, etc., un cop ha vençut el termini.
  • Termini assenyalat pel jutge per a executar una diligència.
  • Lligada
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< esper