estabilització

  • Acció d'estabilitzar o d'estabilitzar-se; l'efecte.
  • Aplicació de mesures de política econòmica per a corregir desajustos greus de les magnituds econòmiques.
  • Operació de donar a un terreny la consistència necessària perquè pugui suportar, sense deformar-se, les càrregues a les quals hom el sotmet degudes al trànsit de vehicles, a construccions, etc.
  • Limitació de la població d'una comunitat mitjançant diverses pràctiques culturals destinades a corregir-ne desajustos en el creixement.
Paraules més consultades les últimes dues hores: