estratificació

  • Acció d'estratificar o d'estratificar-se; l'efecte.
  • Presència col·lectiva d'estrats en una sèrie sedimentària, d'acord amb la llei de la superposició, cadascun dels quals és separat per unes superfícies ben marcades.
  • Operació de disposar, en capes o estrats, llavors de plantes arbòries i sorra o terra fina, alternativament, per aconseguir-ne una millor conservació i evitar-ne l'alteració per contacte amb l'aire o la germinació prematura.
  • Disposició de les comunitats naturals en estrats.
Paraules més consultades les últimes dues hores: