factura

  • Acció de fer una cosa.
  • Execució de la part material d’una obra d’art.
  • Manera d’ésser feta una cosa.
  • Document on consten les mercaderies lliurades o els serveis prestats per un fabricant, un comerciant, etc., amb els preus, les taxes i els totals corresponents.
  • Document on consten les mercaderies lliurades o els serveis prestats per un fabricant, un comerciant, etc., amb els preus, les taxes i els totals corresponents.
Paraules més consultades les últimes dues hores: