falta

  • Defecte o privació d'una cosa útil o necessària.
  • Fet de mancar a un deure, a una obligació, a una regla.
  • Contravenció del reglament en què incorre un esportista quan fa una acció que aquell prohibeix explícitament.
  • Acció o omissió voluntària penada per la llei amb una sanció lleu.
  • Fet de deixar de tenir la menstruació per embaràs.
Paraules més consultades les últimes dues hores: