fitxa

  • Peça petita d'os, de vori, de nacre, de fusta, etc., amb què es marquen els punts que es guanyen en el joc.
  • Peça de determinats jocs com el dòmino, el parxís, les dames, etc.
  • Peça petita que serveix per a fer funcionar certs aparells.
  • Paper o cartolina on hom consigna dades referents a obres, documents, persones, d'una biblioteca, d'un vocabulari, d'un determinat col·lectiu, etc.
  • Conjunt de les dades bibliogràfiques consignades en una fitxa.
  • Conjunt sistemàtic de dades.
  • Conjunt identificat d'enregistraments informàtics, emmagatzemats o processats com una unitat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: