formigó

  • Material de construcció constituït per una barreja de grava, sorra, aigua i ciment pòrtland.
  • Mescla formada per àrids, aglomerant i aigua.
Paraules més consultades les últimes dues hores: