franquícia

  • Exempció del pagament de certs drets o de certs serveis públics.
  • Tant per cent sobre el valor dels efectes assegurats o quantitat fixa, a partir del qual comença a comptar la responsabilitat de l'assegurador.
  • Autorització donada per un fabricant a un distribuïdor o comerciant de vendre els seus productes i d'usar certes patents o marques.
  • Espai just que es proporciona a un forat, una regata, un encaix, un trau, a alguna part d'un moble o d'una altra construcció de fusta, per a rebre metxes, ànimes, crestalls, clavilles, etc., de manera que entrin sense dificultats.
Paraules més consultades les últimes dues hores: