freqüència

  • Qualitat de freqüent, repetició reiterada i a curts intervals d'un acte, d'un esdeveniment.
  • Nombre de repeticions d'un fenomen observat, o la seva raó respecte al nombre total d'observacions.
  • Nombre d'aparicions d'un element lingüístic en un corpus determinat.
  • Nombre d'oscil·lacions per unitat de temps en un fenomen periòdic, igual a la inversa del període.
Paraules més consultades les últimes dues hores: