gènere

  • Grup natural d'éssers que s'assemblen per certs caràcters essencials.
  • En lòg., conjunt d'individus que engloba diverses espècies.
  • Grup de classificació taxonòmica dels éssers vius situat entre la família i l'espècie, format per la reunió d'espècies afins.
  • Classe natural o establerta convencionalment a què pertany una cosa segons les seves qualitats essencials.
  • Conjunt d'obres literàries agrupades segons trets formals i temàtics, els quals responen a normes que en regulen la producció i la recepció.
  • Manera de dividir el tetracord en intervals diferents.
  • Conjunt d'articles que són objecte de comerç.
  • Producte objecte de comerç, especialment tela.
  • Sexe en funció dels trets, dels rols i de les funcions que li són culturalment associats.
  • Categoria gramatical que en algunes llengües dóna lloc a la distribució dels substantius en classes nominals, en funció d'un cert nombre de propietats formals que es manifesten per mitjà d'afixos flexius, de la concordança amb l'adjectiu o de la referència pronominal.
Paraules més consultades les últimes dues hores: