gramàtic

  • Persona versada en gramàtica.
  • Ciència que estudia i descriu l'estructura de les llengües o d'una llengua en particular.
  • Sistema fonològic, morfològic, sintàctic, semàntic i lèxic d'una llengua.
  • Text que recull la descripció d'una llengua.
  • Teoria o model d'anàlisi de l'estructura de les llengües.
  • Conjunt de normes relatives a l'estructura d'una llengua que s'han de seguir per parlar-la i escriure-la correctament.
  • Ús de la llengua d'acord amb les normes de la gramàtica.
  • Elements o principis d'una ciència o art.
Paraules més consultades les últimes dues hores: