grapa

  • Part de les extremitats d'un quadrúpede que recolza a terra quan aquest camina, especialment quan constitueix un òrgan de prensió.
  • Traça, destresa, especialment per a atreure's l'atenció, la simpatia.
  • Arrel, circell, etc., amb què una planta enfiladissa s'arrapa a les parets, a les roques o als troncs d'arbre.
  • Peça de ferro o altre metall doblegada en les seves extremitats, amb què es mantenen unides fustes, pedres, papers, teixits, o bé que fixa un fil conductor, un cable, a un suport.
  • Eina de pagès, de pues ganxudes.
  • Excrescències ulceroses que es formen als junts de les cames de les haveries.
Paraules més consultades les últimes dues hores: