grup

  • Conjunt de persones o de coses formant com una unitat dins un conjunt més nombrós o complicat, pel fet d'estar més juntes, més íntimament unides, tenir certes semblances, una característica comuna.
  • Unitat tàctica d'artilleria sota les ordres d'un oficial superior, composta de diverses bateries.
  • Unitat de la cavalleria composta per diversos esquadrons.
  • En mat., monoide on cada element té un element invers.
  • Unitat litostratigràfica formal, de rang superior a la formació, constituïda per una associació de dues o més formacions contigües.
  • Conjunt de dues màquines, generalment un motor i un generador, acoblades mecànicament.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< grunyit
grupet >>