guarda

  • Acció de guardar, de vetllar perquè algú o alguna cosa no rebi un dany, no es perdi, no se'n vagi.
  • Persona encarregada de la guarda d'algú o d'alguna cosa.
  • Individu que forma part d'una guàrdia.
  • Conseller nomenat anualment a la ciutat de Barcelona que, juntament amb un altre, vigilava que la moneda es fes segons els acords establerts.
  • Allò que guarda, protegeix.
  • Full que l'enquadernador posa entre el llibre i cadascun dels cartons de la coberta, la meitat del qual s'enganxa a la cara interior del cartó.
  • Puntes de ferro, a l'interior d'un pany, que entren en els buits de la clau i impedeixen que una altra clau pugui obrir-lo.
  • Ramat
  • Pastura de muntanya.
Paraules més consultades les últimes dues hores: