harmonia

  • Justa adaptació, entre elles, de les parts o coses que formen un tot.
  • Concordança d'opinions, de maneres, d'interessos, etc., acord, bona correspondència, entre dues o més persones.
  • Acord de sons agradables a l'orella.
  • Successió de sons, de mots, que produeixen un efecte agradable a l'orella.
  • Estructura d'una peça musical en allò que es refereix a la composició, progressió i modulació dels acords.
  • Ciència de l'estructura, progressió i modulació dels acords.
  • Fenomen d'assimilació que fa que els sons de la classe de les consonants o de les vocals adoptin certs trets d'altres sons d'aquesta classe, habitualment situats en posicions no adjacents dins un mateix mot.
Paraules més consultades les últimes dues hores: