hiat

  • Concurrència de dues vocals en dos mots o en dues síl·labes successives sense contracció o formació d'un diftong.
  • Solució de continuïtat en un manuscrit, en una genealogia, etc.
  • En geol., discontinuïtat en una successió estratigràfica per manca de sedimentació.
  • Obertura o orifici de certs òrgans o parts anatòmiques.
Paraules més consultades les últimes dues hores: