home

  • Animal mamífer amb mans a les extremitats toràciques i peus a les extremitats abdominals perfectament diferenciats, que es distingeix sobretot de tots els altres animals per l'extraordinari desenvolupament mental i perquè és l'únic animal que té la facultat de parlar.
  • Mascle de l'espècie humana, especialment quan ha arribat a l'edat adulta o viril.
  • Marit
  • L'home considerat com a posseïdor de tal o tal qualitat, professió, condició, etc.
  • Home dotat de les qualitats que s'atribueixen tradicionalment al sexe masculí.
  • Expressió usada per a indicar impaciència, enuig, preocupació, sorpresa, etc.
  • Home de classe humil.
  • Individu considerat com a dependent d'un altre: vassall, soldat, obrer.
Paraules més consultades les últimes dues hores: