i

  • Lletra i I.
  • Enllaça dos termes que, dins una proposició o grup de mots, fan idèntica funció i expressa l’addició d’allò que denota el segon a allò que denota el primer, o bé enllaça dues proposicions que expressen fets simultanis o successius, el segon essent sovint una conseqüència del primer, o a vegades estant-hi en oposició o esdevenint-se malgrat seu.
  • Implica, a vegades, una idea de repetició o de diferenciació.
  • S’usa també, en principi de clàusula, per a introduir una interrogació sobre quelcom que relacionem amb allò que s’acaba de dir, afegim un comentari a una exclamació, expressem la nostra estranyesa davant una pregunta, fem un aclariment a manera de parèntesi, etc.
  • S’usa, també, després d’haver expressat una cosa, per a afegir-hi un atribut o modificador.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< hutu
iac >>