il·lustració

  • Acció d'il·lustrar o d'il·lustrar-se; l'efecte.
  • Comentari, làmina, etc., amb què s'il·lustra un text, un llibre o un imprès.
  • Planxa gravada que representa un dibuix o una fotografia, la qual en ésser impresa reprodueix fidelment l'original primitiu.
  • Impressió aconseguida amb una planxa gravada.
  • Moviment intel·lectual europeu, propi del segle xviii, caracteritzat per la confiança en la raó i pel foment de l'educació.
  • Moviment intel·lectual de qualsevol època similar a la il·lustració del segle xviii.
Paraules més consultades les últimes dues hores: