institució

  • Acció d'instituir.
  • Organisme que du a terme una funció d'interès públic.
  • Conjunt de formes o estructures socials tal com són establertes per la llei o el costum.
  • Categoria social conformada pel conjunt de pautes sistematitzades de conducta d'un grup d'individus relacionats per vincles de parentiu, econòmics, culturals o altres, que, apareguda per atendre alguna necessitat bàsica de la societat, assoleix caràcter orgànic i permanent i, sovint, una reglamentació jurídica.
Paraules més consultades les últimes dues hores: