integració

  • Acció d'integrar o d'integrar-se; l'efecte.
  • Reagrupació sota una mateixa unitat de producció de totes les operacions que van des de les primeres matèries fins a la realització o la difusió del producte acabat.
  • Supressió progressiva de diverses formes de discriminació entre unitats econòmiques.
  • Ajustament de les parts que componen un sistema social.
  • Procés que segueix una societat per a la incorporació d'elements humans, culturals, etc., que li són aliens.
  • Assumpció, més o menys coactiva, de grups ètnics o nacionals per un altre de més gran o poderós, o de grups socials d'una mateixa ètnia en un altre de dominant.
  • Fabricació i interconnexió simultània de diversos components i dispositius electrònics en substrat semiconductor formant un circuit integrat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: