inversió

  • Acció d'invertir; l'efecte.
  • Canvi de sentit del corrent elèctric.
  • Transformació geomètrica del pla o de l'espai en la qual cada punt i la seva imatge són alineats amb un punt fix, de manera que el producte de les seves distàncies a aquest punt és una constant.
  • En mús., transformació d'un tema consistent a imitar els intervals en sentit invers, de manera que els ascendents es tornen descendents i viceversa.
  • Ordenació d'un acord de manera que la nota més greu no coincideixi amb la fonamental.
  • Canvi d'ordre lògic d'un element dins una oració.
  • Figura retòrica que consisteix en l'alteració de l'ordre habitual de dos mots, com ara el subjecte i el verb o el substantiu i l'adjectiu.
  • Anomalia consistent en el fet que un o més òrgans es troben al costat oposat al que ocupen normalment.
  • Despesa efectuada en béns de capital real durant un període de temps.
  • Mutació cromosòmica en què un segment de cromosoma fa una rotació de 180°.
Paraules més consultades les últimes dues hores: