jurat

  • Conjunt de ciutadans designats d’acord amb les prescripcions de la llei, la missió dels quals és de determinar i declarar el fet en els processos penals, sense tocar les qüestions de dret.
  • Institució per mitjà de la qual el poble participa en l’Administració de justícia.
  • Individu component d’aquesta institució.
  • Comissió encarregada d’examinar el mèrit relatiu, d’adjudicar els premis, en una exposició, un concurs, etc.
  • Conseller
  • Antigament, membre d’alguns consells municipals de les terres catalanes.
  • Que ha prestat jurament.
Paraules més consultades les últimes dues hores: