lema

  • Argument o tema d'una composició, que es posa al seu davant com a títol o introducció.
  • Paraules d'un emblema expressives de l'objecte d'una empresa, d'una institució, etc.
  • Contrasenya utilitzada pels participants en certs concursos a fi que el jurat pugui judicar els treballs sense conèixer els noms dels autors.
  • Unitat lexicogràfica que encapçala l'article d'un diccionari.
  • Representació formal del conjunt de formes flexionades d'un mot.
  • Proposició preliminar que serveix per a la demostració d'una altra proposició.
Paraules més consultades les últimes dues hores: