llaç

  • Corda que en un cap té un ull per on passa l'altre cap, que escorrent-se en estirar-lo, fa petita la baga i serveix per a agafar, per a subjectar.
  • Parany
  • Lligam
  • Nus amb bagues escorredores que es fa amb una cinta, una veta, un cordó, etc., com a adorn o per a subjectar una cosa amb una altra.
  • Element decoratiu constituït per línies o cintes que s'entrecreuen formant polígons o estrelles, característic de l'art islàmic.
  • Cordó representatiu d'una passada que hom teixeix en l'aparell de llegir els dibuixos jacquard per traduir-lo en dibuixos de cartons.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< lla
llaca >>