llengua

  • Òrgan musculós dels vertebrats, molt mòbil, revestit d'un epiteli sensorial i situat a la cavitat bucal, que serveix com a òrgan del gust i com a òrgan principal de la deglució, la succió, la masticació i l'articulació de sons.
  • Llengua considerada com l'agent principal de la paraula, ús de la llengua en parlar.
  • Informació que hom dóna o rep sobre alguna cosa.
  • Cosa que per la seva forma recorda la llengua.
  • Circumscripció territorial que formava part de la jurisdicció de l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem.
  • Sistema de signes orals, reflectit sovint en un codi escrit, que serveix bàsicament per a la comunicació.
  • Conjunt de regles subjacents a tot acte de parla, que afecta els diversos components d'un sistema lingüístic.
  • Llenguatge propi d'una època, d'un estament, de certes matèries.
Paraules més consultades les últimes dues hores: