llit

  • Moble disposat per a jeure-hi i dormir-hi constituït per un suport de metall o de fusta on es posen un o més matalassos, màrfegues, etc., i s'afegeixen generalment coixins per al cap i diferents abrigalls.
  • Suport del llit.
  • Allò que es posa sobre el suport del llit, com ara matalassos, coixins, abrigalls, etc.
  • Cosa sobre la qual hom s'ajeu.
  • Fons d'un carro o d'una carreta.
  • Depressió del terreny per on s'esmunyen les aigües d'un riu, d'una riera, etc.
  • Fons del mar, d'un llac.
  • Gruix de palla, sorra, grava, etc., disposat horitzontalment.
  • Superfície d'una pedra sobre la qual se n'ha d'assentar una altra.
  • Cara inferior d'una peça de construcció posada de pla.
Paraules més consultades les últimes dues hores: