lotus

  • Planta de la família de les nimfeàcies, aquàtica, de fulles arrodonides flotants, dentades i espinoses al marge, flors grosses amb nombrosos pètals blancs per sobre i purpuris per sota i fruits encastats en un tàlem ample i aplanat, pròpia dels països tropicals d'Àfrica i Àsia, les fulles, les flors i els fruits de la qual són emprats sovint com a motius ornamentals
  • Flor del lotus.
  • Nelumbe
  • Arbre mític el fruit del qual, segons els antics, feia oblidar llur pàtria als estrangers que en menjaven.
  • Element decoratiu que imita el lotus en certes columnes, característic de l'art egipci.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< lòtic
loxo- >>