mal

  • Usat sempre com a atribut i anteposat al nom, tot altre que bo, mancat de bondat.
  • Mot usat en expressions de maledicció.
  • Dany material o moral.
  • Causa d’un dany material o moral.
  • Sofriment físic, malaltia.
  • Malura
  • Allò que és defectuós en algú o en alguna cosa.
  • Allò que és contrari a la llei moral, negació del bé.
  • Usat precedint un participi passat, no gens bé.
  • Usat acompanyant una forma verbal, d’infinitiu o flexiva, no gens bé.
Paraules més consultades les últimes dues hores: